WIOSENNE WYCIECZKI PO DOLNYM ŚLĄSKU, CZYLI GDZIE SZUKAĆ WIOSNY?

with Brak komentarzy

Komu w duszy gra już wiosna? Kto miałby ochotę na spacer wśród pierwiosnków, zawilców czy krokusów? Zapytałam autora bloga o przyrodzie na Dolnym Śląsku przyrodniczo.pl o to, gdzie szukać pierwszych śladów wiosny w naszym regionie. Jeśli jeszcze nie znacie tej strony, koniecznie zajrzyjcie, to prawdziwa skarbnica i inspiracja na przyrodnicze i wiosenne wycieczki po Dolnym Śląsku. Nikt nie opowie nam o przyrodzie lepiej niż on:)

Poniżej 5 propozycji na wiosenne wycieczki po Dolnym Śląsku. Miejsca są mało znane, niezadeptane a przez to bezpieczne do zwiedzania.

Wiosenne wycieczki po Dolnym Śląsku: Wąwóz Lipa

wiosenne wycieczki po Dolnym Śląsku, wąwóz Lipa

Jest to rezerwat przyrody na Pogórzu Kaczawskim, który obejmuje strome stoki opadające w kierunku rwącego potoku. Pośrodku tych stoków znajduje się wąski i kamienisty wąwóz, od którego nazwę wziął cały rezerwat. Całość została objęta ochroną ze względu na występujące tu efekty podwodnego wulkanizmu oraz przebogatą szatę roślinną, prawdopodobnie jest to najcenniejszy florystycznie rezerwatu w obrębie parku krajobrazowego, który tychże rezerwatów posiada aż pięć!

Kiedy najlepiej jechać wiosną: W kwietniu (czyli wczesną wiosną). Wąwóz Lipa słynie z licznych geofitów, wśród których najbardziej rozpoznawalna jest śnieżyca wiosenna tworząca rozległe łany białych kwiatów. Towarzyszą jej inne gatunki jak śnieżyczka przebiśnieg, złoć żółta, zawilec gajowy oraz piżmaczek wiosenny. Gdy te rośliny zaczną przekwitać (ok czerwca), na ich miejsce wkraczają kolejne gatunki: kokorycz pełna, kokorycz wątła, pierwiosnek wyniosły, zawilec żółty i czosnaczek pospolity.

Gdzie się zatrzymać, jakim szlakiem warto iść: należy kierować się do Nowej Wsi Wielkiej, gdzie znajdują się szlaki turystyczne i ścieżka dydaktyczna

Więcej informacji: https://przyrodniczo.pl/rezerwaty-sudetow/wawoz-lipa/


Wiosenne wycieczki po Dolnym Śląsku:

Dolina Ochotnicy

wiosenne-wycieczki-po-Dolnym-Slasku- Dolina Ochotnicy

Jest to mało znany zakątek w zachodniej części Gór Kaczawskich obejmujący potok Ochotnica pomiędzy miejscowościami Płoszczyna i Czernica. Teren obejmuje bardzo naturalny fragment terasy z silne meandrującym potokiem, wokół którego występują podgórski las łęgowy oraz grąd wysoki. Dolina najbardziej słynie z obfitego wystąpienia ciemiernika zielonego. Jest to gatunek obcego pochodzenia, który dawno temu uciekł z ogródków i zadomowił się w tej dolinie. Obecnie Dolny Śląsk jest jedynym miejscem występowania ciemiernika zielonego w Polsce, a dolina Ochotnicy posiada największą znaną populację liczącą kilka tysięcy osobników. Wokół potoku można podziwiać także inne wiosenne geofity jak śnieżyca wiosenna, śnieżyczka przebiśnieg, czy zawilec gajowy.

Kiedy najlepiej jechać wiosną: marzec (ciemierniki, śnieżyce), kwiecień (wiosenne geofity), z kolei w maju teren zostanie zdominowany przez łany czosnku niedźwiedziego o bardzo aromatycznym zapachu.

Gdzie się zatrzymać, jakim szlakiem warto iść: rekomenduję by jechać lokalną drogą z Płoszczyny do Czernicy. Można zatrzymać się na wysokości krzyża pokutnego i dalej przejść przez lad do doliny.

Więcej informacji: https://przyrodniczo.pl/cenne-tereny/dolina-ochotnicy/


Wiosenne wycieczki po Dolnym Śląsku:

Bogdaszowice w Dolinie Bystrzycy

Bogdaszowice - Dolina Bystrzycy

Dolina Bystrzycy to najmłodszy park krajobrazowy województwa dolnośląskiego, który chyba najbardziej słynie z masowego pojawu przebiśniegów. Te drobne cebulki występują wokół silnie meandrującej rzeki na niemal całym jej odcinku. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest dobre zachowanie siedlisk w jakich lubi rosnąć śnieżyczka. Chodzi tu mianowicie o lasy łęgowe. Do najcenniejszych fragmentów należy obszar lasów o naturalnym charakterze w obrębie koryta Strzegomki na wysokości wsi Bogdaszowice. To właśnie tu według dostępnej literatury znajduje się największa populacja śnieżyczki przebiśnieg. Nie tylko na poziomie województwa, ale także w skali całego kraju. W kompleksie leśnym liczba drobnych śnieżyczek jest szacowana na ok. 34,4 miliona osobników (Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych Natura 2000). Stanowi ona jednolity płat roślinności zakwitający na powierzchni wielu hektarów.

Kiedy najlepiej jechać wiosną: (przebiśniegi), kwiecień (wiosenne geofity)

Gdzie się zatrzymać, jakim szlakiem warto iść: Bogdaszowice


Wiosenne wycieczki po Dolnym Śląsku:

Nad Groblą

Nad Groblą

Jest to jeden z kilku rezerwatów przyrody w obrębie parku krajobrazowego Chełmy, który powołano dla ochrony poduszek lawowych oraz drzewiastych form jarzębu brekini. Jednak obiekt ten jest słynny także z innego powodu. Tu bowiem można znaleźć bardzo liczne płaty naszego wiosennego szafiru jakim jest przylaszczka pospolita. Dlaczego szafiru? Jest to bowiem nasza jedyna roślinka, która wczesną wiosną rozkwita w jaskrawych niebieskich barwach. Pozostałe kwiatki o tej porze wolą białe i żółte kolory. Przylaszczki rosną w liczbie kilkuset kęp na długości niemal całego zielonego szlaku, jaki wyznaczony po zachodniej stronie rezerwatu. Warto dodać, że gatunek ten rośnie na terenie parku dosyć pospolicie i można go spotkać także na Bazaltowej Górze, Radogoście, wzgórzach wokół Jakuszowej i niemal w każdym fragmencie lasów, gdzie rosną dęby i buki.

Kiedy najlepiej jechać wiosną: kwiecień – przylaszczki i wczesnowiosenne geofity, maj – kukułki, miodowniki, czerwiec – podkolany, wiciokrzewy, dzwonki,

Gdzie się zatrzymać, jakim szlakiem warto iść: rezerwat można zwiedzać od strony Siedmicy) przy której jest całe zaplecze edukacyjno-turystyczne, oraz od strony Grobli.

Więcej informacji: https://przyrodniczo.pl/rezerwaty-sudetow/nad-grobla/


Wiosenne wycieczki po Dolnym Śląsku:

Uroczysko Grotowskiego

Uroczysko Grotowskiego

Pod tą osobliwą nazwą kryje się projektowany rezerwat przyrody, który jednak do tej pory nie został jeszcze powołany. Obejmuje on ekosystemy leśne i łąkowe w dolinie z meandrującymi potokami Oleśnica i Charbiołka na odcinku pomiędzy miejscowościami Brzezie Małe i Ostrowina na północ od miasta Oleśnicy. Teren obfituje w wiele siedlisk jak kwaśne dąbrowy, łęgi, olszyny oraz zbiorowiska roślinności bagienno-wodnej. Jest to także miejsce z wyjątkowo obfitym wystąpieniem śnieżycy wiosennej. Rośnie ona wokół ruin dawnego młyna przy szlaku św. Jakuba. W miejscu tym spotkać można także śnieżyczkę przebiśnieg, złoć żółtą, zawilce, kokorycze oraz zimozielone kopytniki. Obiekt praktycznie nieznany, a stanowi dobrą alternatywę dla mieszkańców północno-wschodniej części województwa, którzy chcieliby zobaczyć łany śnieżycy. Wszak do Sudetów, gdzie śnieżycy jest najwięcej, mają oni najdalej.

Kiedy najlepiej jechać wiosną: marzec (śnieżyce), wiosna (wczesnowiosenne i wiosenne geofity), czerwiec (mieczyki, kosaćce, storczyki)

Gdzie się zatrzymać, jakim szlakiem warto iść: należy kierować się na Miodary, Katiusza, Boguszyce

Więcej informacji: https://przyrodniczo.pl/natura-2000/dolina-olesnicy-i-potoku-boguszyckiego/


Bardzo dziękuję autorowi bloga przyrodniczo.pl za wiosenne inspiracje.

My jako zbierajsie, nie byliśmy jeszcze w żadnym z tych miejsc, ale obiecujemy je przetestować.